Spring til indhold

Handelsbetingelser

Betaling for coaching og foredrag

Privatperson:

Betaling skal ske før første samtale og hele beløbet skal overføres enten via MobilePay eller ved bankoverførsel.

Betaling skal foretages straks efter booking, dog senest 24 timer efter booking.

Der kan i få tilfælde komme tillæg til transport og overnatning mm.

Dette vil dog fremgå tydeligt af aftalen.

Vælger du et længere forløb som privatperson, kan vi finde frem til en afdragsordning.

Erhverv:

Alle beløb skal tillægges moms.

Beløb skal betales senest 8 dage efter fakturadato og inden opstart af forløbet.

Her efter tillægges 2% renter pr. måned.

Dertil kan der komme omkostninger i forbindelse med overnatning og transport enten med tog, fly, taxi eller kørsel i egen bil – 3,90 kr. pr. km – samt evt. broafgift. Dette vil altid fremgå af faktura samt bilag.

Betingelser, etik og det med småt

Tavshedspligt og fortrolighed

Jeg har fuld tavshedspligt og behandler alle oplysninger fortroligt.

Det gælder uanset om samtalen er formel eller uformel.

 

Journalføring

Jeg har dit tlf., mail og navn.

Jeg fører normalt ikke journal.

Ved længere forløb, kan der blive ført journal i nødvendigt omfang.

Du kan altid få en kopi af dine data.

 

Tilmelding og booking

Din tilmelding og booking er bindende.

Det vil sige, at du forpligter dig til at betale for det, du har bestilt. Uanset om det mundtligt eller skriftligt, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Ved foredrag foretages der ikke tilbagebetaling ved afbud, uanset årsag. Der kan være mulighed for at overdrage sin plads til anden side eller flytte sin plads til et senere tidspunkt, så frem dette er muligt.

 

Afbud, aflysning og udeblivelser:

Afbud til samtaler indtelefoneres straks og vi finder et nyt tidspunkt til møde.

Aflysninger fra kundens side faktureres 100%, med mindre andet er aftalt.

Dette gælder både coaching, og foredrag.

Bestilling/booking af mine ydelser er bindende, også inden der er foretaget betaling af ydelsen, uanset om ydelsen er bestilt skriftligt eller pr. telefon.

 

Betaling

Coaching, eller kortere forløb, betales straks og senest 24 timer efter aftalen er indgået, og før samtalen foretages, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Der kan komme tillæg til transport og overnatning mm.

Dette vil fremgå i aftalen.

Som privatperson vil der i visse tilfælde kunne laves en afbetalingsform.

 

Erhverv

Virksomheden afholder omkostningerne for lokale og udstyr.

 

Offentligt tilskud – privat

Du kan godt komme med en henvisning fra din læge, men jeg har ikke ydernummer.

Men har du et problem, som passer til mit felt får du alligevel samme mulighed, som du gør hos en psykolog med ydernummer.

Det vil sige, at kommer du med henvisning fra din læge, så betaler du 500,00 kr. pr. samtaletime og minimum 5 samtaler. Beløbet skal betales inden første samtale.

Jeg forbeholder mig dog ret til at henvise dig til psykolog efter en kort, indledende (og gratis) samtale med dig.